Sekcja Nr 1 Trzcianka
Prezes - Nalewajek Mariusz
Sekretarz - Karbowy Jan
Skarbnik - Zborowski Ryszard
Sekcja Nr 3 Wałcz
Prezes - Gala Jan
Sekretarz - Szklarz Ryszard
Skarbnik - Porowski Mariusz
Sekcja Nr 4 Krzyż Wlkp.
Prezes - Strugała Jan
Skarbnik -Twardochleb Emil
Sekcja Nr 5 Huta Szklana
Prezes - Jacek Ziarek
Sekcja Nr 6 Mirosławiec
Prezes - Wesołowski Ryszard
Sekretarz - Indrzejczak Zdzisław
Skarbnik - Lewczak Janusz
Sekcja Nr 8 Kołatnik
Prezes - Szadkowski Janusz
Sekretarz - Figler Tomasz
Skarbnik - Remisz Andrzej
Sekcja Nr 9 Trzcianka
Prezes - Jagódka Jan
Sekretarz - Kapela Adam
Skarbnik - Jankowski Andrzej
Sekcja Nr 10 Skrzatusz
Prezes - Kałucki Janusz
Sekretarz - Michalik Grzegorz
Skarbnik - Urbański Marek


Sekcja Nr 5 Huta Szklana - Prezes Jacek ZiarekSekcja Nr 10 Skrzatusz Jacek Kąta  tel 067 2160 012Sekcja Nr 3 Wałcz Jan Gala tel 067 2586 589Sekcja Nr 8 Kołatnik  Jan Szadkowski  tel 067 2588 016Sekcja Nr 6 Mirosławiec  Ryszard Wesołowski  tel 067 2595 281Sekcja Nr 9 Trzcianka Andrzej Janik  tel 067 21637 766Sekcja Nr 1 Trzcianka Stanisław Warykarz  tel 067 2162 919Sekcja Nr 4 Krzyż  Witold Zytkowiak   tel. 067 2565569

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
oddział w Trzciance

Copyright © 2006-2012 PZHGP w Trzciance
Administrator serwisu : Paweł